Rubber Joint

Afgetakte of rechte koppeling met isolatie van uitgestort en tweecomponentenrubber met snelle cross-linking voor kabel 0,6/1 kV.

Met de nieuwe isolatie Magic Rubber, ontworpen en ontwikkeld door Raytech voor kabels 0,6/1 kV, heeft men een nieuw assortiment accessoires met zeer hoge mechanische, diëlektri- sche en thermische eigenschappen geproduceerd. Het nieuwe assortiment, kan ook na lange tijd weer worden geopend, vertoont geen exothermie tijdens de cross-linking, kan uiterst snel worden geïnstalle erd en heeft geen houdbaarheidsdatum. Het assortiment wordt ver- der gekenmerkt door een zeer geringe productie van corrosieve en giftige gassen en rook. Dankzij de exceptionele mechanische eigenschappen zijn deze koppelingen buitengewoon geschikt voor de installatie in uitsparingen of kabelgoten waarin de kabel ook na de installa- tie kan bewegen, of in het geval dat de kabel kan schuren of kan worden blootgesteld aan mechanische belastingen die buiten de normale installatie- en bedrijfsparameters vallen.

  • Rubber met snelle cross-linking (slechts 15 minuten)
  • Zeer hoge mechanische en elastische eigenschappen
  • Voor geëxtrudeerde kabel 0,6/1 kV
  • Geen houdbaarheidsdatum

Elektrische prestaties:
CEI EN 50393 • CEI 20-33
(Opmerking: getest onder stromend water en met water tussen de draden van de kabel)
Klasse 2 conform de norm IEC 64-8
Beschermingsgraad: IP68
Bedrijfstemperatuur: 90°
Installatietemperatuur: -15°C / +45°C