Driepolige zelfkrimpende terminals voor binne/buiten

Terminals voor kabels met geëxtrudeerde isolatie, wel of niet geïsoleerd tot 36 kV

Hybride technologie welke voorziet in warmetekrimp en koudekrimp
Identificatiegegevens van de juiste terminal

Elektrische prestaties:
CEI 20-24 • HD 629-1
Opmerking: wend u tot Raytech voor driepolige kabels met isolatiemateriaal met en geringe dikte
Test Report